Obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky naší společnosti TOPADROIT a.s., se sídlem Přemyslovců 1014/45, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 06048251, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10930 (dále jen „prodávající“, „my“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“) na internetové adrese www.venira.cz (dále jen „webová stránka“).

2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

3. Spotřebitelem podle těchto podmínek je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupujícím, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

4. Prosím, seznamte se také se zásadami zpracování osobních údajů dostupných v záložce Zásady zpracování osobních údajů.

 

 

II. Uživatelský účet

1. Z vašeho uživatelského účtu můžete provést objednávku, uživatelský účet však pro vytvoření objednávky není nezbytný – objednávku můžete vytvořit i bez registrace. 

2. Při registraci, ale i při objednávce zboží nezapomeňte na to, že jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je musíte aktualizovat. Údaje, které uvedete při objednávání, nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem – prosíme o zachování mlčenlivosti ohledně informací nezbytných k přístupu do vašeho uživatelského účtu.

4. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

III. Koupě zboží

 

Informace o zboží

1. Náš e-shop obsahuje všechny potřebné informace o zboží. I přesto s vámi můžeme uzavřít kupní smlouvu za podmínek, které si individuálně sjednáme. 

2. V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní anebo číslech, není tato cena závazná a smlouva není uzavřena.

3. Veškerá prezentace zboží na e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Slevové kupóny, bonusy a dárky po nás nelze vymáhat. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Vyhrazujeme si právo je odejmout, současně vás o tom však budeme informovat.

 

Jak probíhá objednávka?

1. Naše zboží si můžete pořídit na e-shopu prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhradu ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“).

2. Před zasláním Objednávky vám umožníme ve webovém rozhraní zkontrolovat a měnit údaje. Údaje, které v rámci objednávání zadáte, považujeme za aktuální a pravdivé. Vyhrazujeme si právo ověřit telefonicky údaje uvedené v Objednávce.

3. Jako spotřebitelé máte právo zrušit objednávku až do okamžiku odeslání zboží, to nám prosím oznamte e-mailem nebo telefonicky.

4. Pokud jste kupující, který není spotřebitelem, podléhá dodatečná změna uzavřené kupní smlouvy, kterou odsouhlasíme, administrativnímu poplatku ve výši 400 Kč nebo 16 EUR.

5. Poté, co obdržíme Objednávku, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou v Objednávce. 

6. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení naší e-mailové zprávy o přijetí Objednávky. Pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), máme právo vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až obdržíme potvrzení této Objednávky.

7. Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření kupní smlouvy si hradíte sami, tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.

 

Co nastane po objednávce?

1. Zboží dodáváme prostřednictvím dopravce jako balík (zásilka) na adresu uvedenou v Objednávce a účtujeme si dopravné podle cen uvedených na webové stránce u jednotlivých typů dopravy. Osobní odběr není možný. 

2. Zboží vám bude dodáno nejpozději do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Vyhrazujeme si právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Tato dodací lhůta se netýká zboží, u kterého je na této webové stránce výslovně uvedena delší dodací doba.

3. Objednané zboží máte povinnost převzít. Pokud ho nepřevezmete do 21 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, případně ve lhůtě k odběru, ke kterému jste byli písemně vyzváni e-mailem nebo SMS, můžeme odstoupit od smlouvy a objednané zboží prodat jiné osobě. V takovém případě vám jako spotřebiteli vrátíme částku, kterou jste nám za zboží zaplatili, vezměte však na vědomí, že náklady spojené se zasláním a balením zboží ve výši 159 Kč hradíte vy sami, s čímž přijetím těchto obchodních podmínek souhlasíte. O povinnosti uhradit tuto částku vás budeme informovat na e-mail uvedený v Objednávce. V případě kupujícího, který není spotřebitelem, jsme oprávněni fakturovat takovému kupujícímu za neodebrané zboží smluvní pokutu ve výši přijaté částky zaplacené na kupní cenu a nebyla-li žádná platba složena, tak ve výši 50 % z hodnoty neodebraného zboží uvedené v kupní smlouvě. V případě, že by došlo k následnému odběru neodebraného zboží a my bychom nevyužili práva na odstoupení podle tohoto odstavce, jsme oprávněni požadovat na kupujícím, který není spotřebitelem, smluvní pokutu ve výši 1 % hodnoty tohoto zboží za každý den prodlení přesahující 21 dnů, nejméně však 200 Kč nebo 7 EUR. Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury a lze je započíst oproti jiným obdrženým plněním kupujícího. 

4. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je nutné ihned řešit s dopravcem a případné nedostatky sepsat do předávacího protokolu. Výše uvedené zboží pak nejste povinni od dopravce převzít. O zjištěném poškození nás bez zbytečného odkladu informujte a poškození prosím zdokumentujte.

 

 

IV. Platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží můžete uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně kartou nebo rychlým online převodem prostřednictvím platebního systému GoPay,

- na dobírku.

2. Akceptované jsou ty platební karty, které uvádíme na webové stránce a kupní cenu zaplatíte platební kartou nebo rychlým online převodem po vytvoření Objednávky s uvedením variabilního symbolu platby. V případě platby na dobírku bude kupní cena uhrazena v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám vybraného přepravce.

3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zboží bude expedováno po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Toto ustanovení se netýká elektronických plateb kartou, převodem na bankovní účet ani jiných forem online plateb.

5. Pro každou platbu vám vystavíme po uhrazení ceny daňový doklad - fakturu. Ta bude splňovat požadavky daňových a účetních předpisů. 

6. Jsme plátcem DPH. Informace o celkové ceně zboží včetně DPH bude uvedena u nabídky zboží. 

 

 

V. Odstoupení od smlouvy

1. Podle občanského zákoníku máte jako spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od převzetí zboží. 

2. Důležité upozornění: Vezměte prosím na vědomí, že v případě koupě zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali, takové zboží z hygienických důvodů vrátit nemůžete, a nelze tak v souladu s ust. § 1837 písm. g) občanského zákoníku od smlouvy odstoupit.

3. Pokud by to u daného zboží bylo možné a rozhodli byste se odstoupit od smlouvy, prosím využijte formulář, který je přílohou těchto podmínek (formulář naleznete níže, na poslední straně).

4. Do 14 dnů od vašeho platného odstoupení od smlouvy vám vrátíme částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to na číslo účtu, které nám sdělíte. Nejpozději ve stejné lhůtě jste povinni nám zakoupené zboží zaslat nebo předat na adresu TOPADROIT a.s., se sídlem Přemyslovců 1014/45, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. Zboží musíte vrátit kompletní, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobil jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží, snížení hodnoty tohoto zboží.

5. Vezměte prosím na vědomí, že náklady za vrácení zboží zpět k nám nesete vy. 

6. Je-li vrácené zboží poškozeno vlivem vašeho nesprávného zacházení, jsme oprávněni vůči vám uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

7. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. V případě, že nejste spotřebitelem, se na vás možnost odstoupení od smlouvy nevztahuje.

 

 

VI. Práva z vadného plnění pro spotřebitele

1. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme zejména za to, že:

- má zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy námi uvedené;

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme;

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Odpovídáme za to, že k objednanému zboží je přiložen daňový doklad.

3. Odpovídáme za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době, není-li na obalu uvedena jiná doba. 

 

Uplatnění práva z vadného plnění

1. Reklamaci, prosíme, uplatněte na e-mail: info@venira.cz nebo nám ji pošlete dopisem na adresu sídla TOPADROIT a.s., Přemyslovců 1014/45, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. 

2. Přípis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:

- vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;

- prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).

3. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete nebo přineste spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu sídla. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.

4. Při uplatnění reklamace obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení (reklamační protokol) sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. 

 

Vady zboží

1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 

2. Povinnosti z vadného plnění máme nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Jste jinak oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.  Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li jste nám vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůžete vadné zboží užívat. 

4. Ustanovení uvedená v tomto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí vámi, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.  Právo z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo pokud jste vadu sami způsobili. 

5. V záruční době nebo v době použitelnosti můžete uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

- bezplatné odstranění vady opravou;

- přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

6. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), máte právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

9. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u nás jako prodávajícího. Jsme povinni vám vydat písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené námi k provedení opravy.  

10. Při uplatnění reklamace jste povinni nám sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, máte práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

12. Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.

13. Vezměte prosím také na vědomí, že nemůžete reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

 

Vyřízení reklamace

1. Nejpozději do sedmi pracovních dnů rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení vám v této lhůtě sdělíme. 

2. Reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy jste si byli povinni zboží vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se naše odpovědnost jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

4. Vystupujete-li ve vztahu k nám jako spotřebitel, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak vám ho soud nemusí přiznat.

5. Zašleme vám písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 

VII. Práva z vadného plnění pro kupujícího, který není spotřebitelem

1. Odpovídáme vám za vadu, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Vaše právo z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou jsme způsobili porušením své povinnosti.

2. Pokud je plnění vadné podstatným porušením smlouvy, máte právo na:

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

- bezplatné odstranění vady opravou;

- přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

3. Při uplatnění reklamace jste povinni nám sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, máte práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

5. Nezvolíte-li si své právo včas, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7. Dokud neuplatníte právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy, můžeme vám dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady můžeme odstranit podle vlastní volby opravou věci nebo dodáním nové věci a tato volba vám nesmí způsobit nepřiměřené náklady.

8. Neodstraníme-li vadu věci včas nebo vadu věci odmítneme odstranit, můžete požadovat slevu z kupní ceny, anebo můžete od smlouvy odstoupit. Vezměte ale na vědomí, že provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu.

9. Nemůžete také odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůžete-li věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. To však neplatí v následujících případech:

- došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

pokud jste použili věc ještě před objevením vady;

- pokud jste svým jednáním nebo opomenutím nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu;

- pokud jste prodali věc ještě před objevením vady, spotřebovali jste ji, anebo jste pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

10. Pokud jste nám neoznámili vadu věci včas, pozbýváte právo odstoupit od smlouvy.

11. Práva z vadného plnění můžete uplatit u nás na adrese našeho sídla.

12. Záruku za jakost vám neposkytujeme, leda bychom si tak výslovně mezi sebou sjednali. V takovém případě by se naše odpovědnost řídila občanským zákoníkem.

 

 

VIII. Závěrečná ujednání

1. Obchodní podmínky jsou v českém jazyce. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky a spory z něho vyplývající budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

2. Nejsme jako prodávající ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku nebo její část bez našeho souhlasu. 

4. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. 

5. Znění obchodních podmínek můžeme jako měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

6. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

7. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na info@venira.cz.

 

V Praze, dne 6.1.2020

 

Zpět do obchodu