Podmínky ochrany osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

Správce osobních údajů: Společnost TOPADROIT a.s., se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Přemyslovců 1014/45, PSČ 709 00, IČO: 06048251, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.: B 10930, web: https://venira.cz , e-mail: info@venira.cz (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

 

 

PREAMBULE

Tyto podmínky obsahují informace o zpracování osobních údajů předaných společnosti zákazníkem při uskutečnění objednávky (uzavření smlouvy), pro účely hodnocení nákupu na portálu Heuréka.cz a návštěvníkem webu v rámci komunikace se společností. Nevztahují se na zpracování osobních údajů na základě udělení souhlasu.

 

 

I. ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY

1. Jako správce vašich osobních údajů (kontakt ZDE) odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány v rámci objednávky zboží či služeb, zpracováváme je vždy za níže uvedených podmínek.

2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

a) účel: vyřízení objednávky a navazujících smluvních či zákonných povinností včetně korespondence související s objednávkou, vyřízení reklamace a další úkony související se smluvní agendou; právní základ: plnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); doba zpracování: 2 roky, případně do konce záruční doby, trvá-li déle než dva roky.

(b) účel: archivace účetních dokladů na základě povinnosti vyplývající z účetních právních předpisů; právní titul: splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR); doba zpracování: určená příslušným právním předpisem.

(c) účel: přímý marketing - nabízení zboží a služeb, oznamování slevových akcí, výprodejů, zasílání informací o e-shopu a nabízených produktech apod., a to zejména formou obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu, právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky. Podáte-li námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, zpracování bezodkladně ukončíme bez dalšího. (viz. vaše práva ZDE)

d) účel: zajištění IT a síťové bezpečnosti zpracování, právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky.

e) účel: případné vymáhání právních nároků z uzavřené smlouvy či související právní spory; právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky.

3. Nemáte povinnost nám osobní údaje poskytnout, jedná se však o podmínku pro realizaci objednávky (uzavření smlouvy) -  zpracování budeme provádět ze smluvních důvodů.

4. V rámci zpracování osobních údajů můžeme předat Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům a příjemcům:

- poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace apod.),

- provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat,

- účetní kancelář - za účelem vedení účetní agendy a související archivace daňových dokladů,

- daňový poradce, auditor, advokátní kancelář za účelem poradenství v souvislosti s provozem e-shopu,

- inkasní agentury - za účelem vymáhání či inkasa pohledávek společnosti,

- poskytovatelé platebních brán a bankovním ústavům za účelem vyřízení vaší objednávky,

- dopravní společnosti za účelem zajištění dopravy vámi objednaného zboží,

- orgánům státní správy v případech stanovených právními předpisy,

- případně další osoby,

vše podle aktuálních potřeb a v rozsahu nezbytném pro organizační a technické zajištění řádného provozu e-shopu.

5. Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit (naleznete je ZDE) použijte tuto adresu info@venira.cz.

 

 

II. ZPRACOVÁNÍ V RÁMCI VYŘIZOVÁNÍ DOTAZŮ/PODNĚTŮ

1. Jako správce vašich osobních údajů (kontakty ZDE) odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány v rámci dotazů/podnětů týkajících se zboží či služeb nebo jiných záležitostí týkajících se provozu e-shopu (prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu, chatu apod.), zpracováváme je vždy za níže uvedených podmínek.

2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

a) účel: vedení korespondence a uchování historie korespondence; právní základ: plnění smlouvy - jednání o objednávce (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. b) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR) v případě dotazů nesouvisejících se zájmem návštěvníka webu uzavřít objednávku; doba zpracování: 1 rok od vyřízení dotazu či podnětu,

c) účel: fyzická, IT a síťová bezpečnost zpracování; právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); doba zpracování: 1 rok.

3. Do zpracování vašich osobních údajů zapojujeme tyto zpracovatele:

- poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace apod.),

- provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

4. Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i pro uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit (viz násl. článek) nám pište zde: info@venira.cz.

5. Pokud si na základě korespondence s námi objednáte zboží či služby, vaše údaje budou zpracovány za podmínek uvedených v předchozím článku ZDE.

 

 

III. ZPRACOVÁNÍ PŘI HODNOCENÍ NÁKUPU NA HEURÉKA.CZ

1. Jako správce vašich osobních údajů (kontakty ZDE) odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány na základě vyplnění dotazníku pro hodnocením nákupu (prostřednictvím e-mailu), zpracováváme je vždy za níže uvedených podmínek.

2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

a) účelu: za účelem zjištění vaší spokojenosti s nakupováním u nás a umístění vašeho hodnocení zcela anonymně na portálu Heuréka.cz; právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); doba zpracování: 6 měsíců od odeslání dotazníku; pokud dotazník spokojenosti vyplníte, 4 roky od poskytnutí hodnocení.

3. Do zpracování vašich osobních údajů zapojujeme tyto zpracovatele:

- Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha, IČ: 02387727 za účelem vygenerování dotazníku spokojenosti.

- poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace apod.),

- provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

4. Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i pro uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit (viz násl. článek) nám pište na tento e-mail: info@venira.cz.

 

 

IV. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Po dobu, kdy zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat po společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat   nebo opravit,
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, tento výmaz však provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo naším oprávněným zájmem,
 • přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
 • vznést námitku v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti (viz. čl. I odst. 2 písm. c,d, a e) a čl.II odst. 2 písm. a), b),
 • odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@venira.cz. V případě pochybností, zda-li zpracováváme vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

 

 

V. SOUHLASY SE ZPRACOVÁNÍM

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů - hodnocení nákupu najdete níže II: Souhlas se zpracováním osobních údajů - hodnocení nákupu. 

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů - registrace najdete níže: III. Souhlas se zpracováním osobních údajů - registrace.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů - newsletter najdete níže: IV. Potvrzení k odběru novinek z www.venira.cz.

4. Oznámení o Cookies najdete níže: V. Cookies.

 

II. Souhlas se zpracováním osobních údajů - hodnocení nákupu

 

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR”)

 

Správce osobních údajů: Společnost TOPADROIT a.s., se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Přemyslovců 1014/45, PSČ 709 00, IČO: 06048251, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.: B 10930, web: https://venira.cz , e-mail: info@venira.cz (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

 

I. Rozsah zpracování

  Vaše osobní údaje (dále jen “OU”) budeme na základě vyplněného dotazníku (zaslaného e-mailem) zpracovávat v následujícím rozsahu: e-mailová adresa a informace o objednávce (o obsahu nákupního košíku).

II. Účel zpracování

  Vaše OÚ budeme zpracovávat za účelem hodnocení nákupu či poskytovaných služeb a uveřejnění těchto referencí zcela anonymně na webových portálech s vyhledáváním zboží.

III. Doba zpracování

  Vaše OÚ budeme zpracovávat po dobu 230 dnů.

IV. Zapojení zpracovatelé

  Kromě správce mohou vaše OÚ zpracovávat  také tito zpracovatelé:

 • portály s nabídkou zboží poskytující informace o spolehlivosti internetových obchodů a hodnocení zákazníků (např. Zboží.cz, Google.com, apod.)
 • poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém, kancelářské aplikace apod.);
 • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

V. Vaše práva týkající se zpracování

  Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné - v důsledku jejich neposkytnutí je nebudeme moct zpracovávat pro výše uvedené účely.

Po dobu zpracování vašich OÚ máte právo:

 • vzít souhlas kdykoli zpět, a to bez jakýchkoli sankcí,
 • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u správce přístup k vašim osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, tento výmaz však provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo naším oprávněným zájmem,
 • přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
 • odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@venira.cz. V případě pochybností, zda-li zpracováváme Vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

VI. Účinnost souhlasu

  Souhlas, který nám udělujete za výše uvedených podmínek, se stane účinným kliknutím na tlačítko pro odeslání objednávky.

 

 

III. Souhlas se zpracováním osobních údajů - registrace

 

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR”)

 

Správce osobních údajů: Společnost TOPADROIT a.s., se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Přemyslovců 1014/45, PSČ 709 00, IČO: 06048251, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.: B 10930, web: https://venira.cz , e-mail: info@venira.cz (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

 

I. Rozsah zpracování

  Vaše osobní údaje (dále jen “OU”) budeme v případě vaší registrace zpracovávat v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa.

II. Účel zpracování

  Vaše OÚ budeme zpracovávat zejména za účelem umožnit vám zjednodušeně nakupovat, a dále pro marketingové účely: nabízení zboží a služeb, oznamování slevových akcí, výprodejů, zasílání informací o e-shopu a nabízených produktech apod. - zejména formou obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu. Dále můžeme vaše údaje zpracovávat pro účely věrnostního programu a soutěží, které pro vás příležitostně pořádáme.

III. Doba zpracování

  Vaše OÚ budeme zpracovávat po dobu 3 let, nerozhodnete-li se uděliti nám souhlas opakovaně.

IV. Zapojení zpracovatelé

  Kromě správce mohou vaše OÚ zpracovávat  také tito zpracovatelé:

 • marketingové a PR společnosti zajišťující reklamní kampaně a propagační akce (včetně těch zajišťujících propagaci pomocí softwarových aplikací, které vyhodnocují vaše preference podle chování na internetu),
 • poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém, kancelářské aplikace apod.);
 • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

V. Vaše práva týkající se zpracování

  Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné - v důsledku jejich neposkytnutí je nebudeme moct zpracovávat pro výše uvedené účely.

Po dobu zpracování vašich OÚ máte právo:

 • vzít souhlas kdykoli zpět, a to bez jakýchkoli sankcí,
 • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u správce přístup k vašim osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, tento výmaz však provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo naším oprávněným zájmem,
 • přenést vaše osobní údaje k jinému správci.

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@venira.cz.  V případě pochybností, zda-li zpracováváme Vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

VI. Účinnost souhlasu

  Souhlas, který nám udělujete za výše uvedených podmínek, se stane účinným po kliknutí na ověřovací odkaz, který vám zašleme na e-mail.

 

IV. Potvrzení k odběru novinek z www.venira.cz

 

dle čl. 6 odst. 1 písm. a)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR”)

 

Správce osobních údajů: Společnost TOPADROIT a.s., se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Přemyslovců 1014/45, PSČ 709 00, IČO: 06048251, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.: B 10930, web: https://venira.cz , e-mail: info@venira.cz (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

 

I.Rozsah zpracování

  Vaše osobní údaje (dále jen “OU”) budeme na základě vašeho souhlasu a přihlášení k odběru newsletteru/novinek zpracovávat v následujícím rozsahu: e-mailová adresa, telefonní číslo.

II. Účel zpracování

  Vaše OÚ budeme zpracovávat pro marketingové účely: nabízení zboží a služeb, oznamování slevových akcí, výprodejů, zasílání informací o e-shopu a nabízených produktech apod., a to zejména formou obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu.

III. Doba zpracování

  Vaše OÚ budeme zpracovávat po dobu 3 let, nerozhodnete-li se uděliti nám souhlas opakovaně.

IV. Zapojení zpracovatelé

  Kromě správce mohou vaše OÚ zpracovávat  také tito zpracovatelé:

 • marketingové a PR společnosti zajišťující reklamní kampaně a propagační akce (včetně těch zajišťujících propagaci pomocí softwarových aplikací, které vyhodnocují vaše preference podle chování na internetu),
 • poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém, kancelářské aplikace apod.);
 • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

V. Vaše práva týkající se zpracování

  Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné - v důsledku jejich neposkytnutí vám newsletter/novinky nemůžeme zasílat.

Po dobu zpracování vašich OÚ máte právo:

 • vzít souhlas kdykoli zpět, a to bez jakýchkoli sankcí,
 • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u správce přístup k vašim osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, tento výmaz však provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo naším oprávněným zájmem,
 • přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
 • odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@venira.cz. V případě pochybností, zda-li zpracováváme Vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

VI. Účinnost souhlasu

  Souhlas, který nám udělujete za výše uvedených podmínek, se stane účinným po kliknutí na ověřovací odkaz, který vám zašleme na e-mail.

 

 

V. Cookies 

K čemu slouží cookies?

Cookies jsou malá množství dat, která jako správci (kontaktní údaje ZDE) posíláme Vašemu zařízení, a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení obsahu webu vašim potřebám a preferencím. Ukládané informace neumožňují zjistit vaši totožnost - nemusíte se obávat, cookies jsou dostatečně anonymní. Použijete-li např. pro návštěvu našich internetových stránek stejné zařízení a stejný internetový prohlížeč, díky cookies si váš počítač zapamatuje navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

 

Dva základní typy

Stejně jako na všech ostatních webech máme cookies s krátkodobou a dlouhodobou životností. Ty dlouhodobé (tzv. „persistent cookie“) zůstávají uloženy ve Vašem zařízení déle nebo dokud je manuálně neodstraníte (záleží na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče). Ty krátkodobé (tzv. „session cookie“) jsou pouze dočasné (zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do té doby, než ho zavřete).

 

Dělení podle funkce

Nezbytné cookie (esenciální): tyto cookies jsou aktivní vždy - nepodléhají vašemu souhlasu - napomáhají základní funkčnosti webu. Jsou důležité pro správné fungování webu. Jsou nastaveny tak, aby reagovaly pouze na Vaše aktivity (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Umožňují nám zpřístupnit některé části webu či poskytnout vám některé služby.

Analytické cookie: umožňují nám sledovat počet návštěv a odkud na náš web uživatelé přicházejí - můžeme tak měřit a zlepšovat výkon webu. Víme tak, které stránky jsou nejoblíbenější a jakým způsobem se uživatelé na webu pohybují.

Konverzní cookie: umožňují nám analyzovat výkon různých prodejních kanálů a posoudit dosažení definované cíle.

Sledovací cookie (trackingové): společně s konverzními nám pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů - pomáhají sledovat Vaše návštěvy a aktivitu na našich webových stránkách, stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste následovali. Umožňují nám propojit vaši návštěvu s informacemi, které jste o sobě dobrovolně poskytli. Naše webové stránky a zobrazovaný obsah co tak můžeme co nejvíce přizpůsobit Vašim zájmům.

Reklamní cookie (remarketingové): Tyto “inzertní cookie” nastavujeme my nebo naši partnerští inzerenti. Můžeme si s jejich pomocí vytvořit profil vašich zájmů a preferencí a na základě toho Vám na jiných stránkách nabídnout relevantní reklamu. Tyto cookies pracují s jedinečnou identifikací prohlížeče a zařízení, prostřednictvím něhož se připojujete k internetu. Bez nich se Vám budou méně zobrazovat cílené reklamy.

Cookies třetích stran: Cookies třetích stran Vám neinstaluje my, nýbrž třetí strany, se kterými spolupracujeme, s cílem sbírat určité informace a provádět na jejich základě výzkum chování, demografie, propagaci apod.

 

 

Udělení souhlasu

Pro nezbytné (esenciální) cookie váš souhlas nepotřebujeme, zde dochází ke zpracování na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). U těch ostatních vycházíme automaticky z toho, že souhlasíte s využíváním cookies, pokud má váš prohlížeč cookies povolena (ke zpracování dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Jak cookies nastavit/omezit?

Zde uvádíme odkazy pro nastavení některých prohlížečů: Internet Explorer: windows.microsoft.com; Google Chrome: support.google.com; Mozilla Firefox: support.mozilla.org; Opera: help.opera.com; Safari: support.apple.com.

Neesenciální cookies můžete navíc pro tento web zapnout nebo vypnout. Nyní jsou neesenciální cookies zapnuty.

 

Vaše práva

Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné - v důsledku jeho neposkytnutí nemůžeme jiné, než esenciální cookie využívat.

Po dobu zpracování vašich OÚ máte právo:

 • vzít souhlas kdykoli zpět (změnou nastavení), a to bez jakýchkoliv sankcí,
 • vznést námitku proti sběru cookies na základě oprávněného zájmu (esenciální cookies),
 • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u správce přístup k vašim osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, tento výmaz však provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo naším oprávněným zájmem,
 • přenést vaše osobní údaje k jinému správci.

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail info@venira.cz. V případě pochybností, zda-li zpracováváme Vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), případně na soud.

 

 

 

Zpět do obchodu